Kemahiran insaniah atau soft skills merupakan kemahiran generik yang merentasi pelbagai domain pembelajaran merangkumi aspek keperibadian dan kerja berkumpulan. Selaras dengan kepentingannya, Kementerian Pendidikan Tinggi telah memperkenalkan Kemahiran Insaniah yang perlu diterapkan kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi.

Terdapat tujuh elemen utama Kemahiran Insaniah yang diperkenalkan iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, moral dan etika profesional dan kemahiran kepimpinan.


Kajian My3S dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengukur tahap penguasaan Kemahiran Insaniah pelajar Institusi Universiti Awam(UA).

Aktiviti memuatnaik data pelajar tahun 1 Sesi 2017/2018 di dalam sistem My3S Fasa 2 bermula dari
20 September 2017 (Rabu) sehingga 30 September 2017 (Sabtu).

Sistem soal selidik My3S Fasa 2 akan dibuka secara atas talian untuk diisi oleh para pelajar tahun 1 Sesi 2017/2018 bermula pada
1 Oktober 2017 (Ahad) sehingga 31 Oktober 2017 (Selasa).

Pengisian soal selidik dilanjutkan sehingga
17 Disember 2017 (Ahad).

Setiap Universiti Awam perlu memastikan pengisian soal selidik bagi pelajar tahun 1 Sesi 2017/2018 adalah
100%

Sekiranya terdapat sebarang masalah log-in atau teknikal lain, sila e-mel ke fairlani@uniutama-solution.com.myHubungi Kami


Kementerian Pendidikan Tinggi
No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya
Malaysia

H: Isnin - Jumaat: 8:00 AM - 5:00 PM

Hak Cipta

Instrumen My3S adalah hak cipta Kementerian Pendidikan Tinggi. Mana-mana pihak tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian instrumen Malaysian Soft Skills Scale (My3S) ini dalam apa jua format sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. My3S adalah dokumen sulit dan terkawal.


Copyright © 2015 Hakcipta Terpelihara. Kementerian Pendidikan Tinggi.